Yetkili Egzoz Pulu Noktası

Bilindiği üzere, egzoz gazı emisyon ölçüm süreleri, 11/03/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi ile belirlenmiştir. Bu kapsamda,

a) Hususi ve resmi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir,
b) Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir, periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutulur.

Bu bağlamda, ölçüm süreleri belirlenirken “Araç Cinsi” ve “Kullanım Amacı” dikkate alınmaktadır. Araçların cins ve kullanım amaçları ise Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri ile belirlenmiştir. Bu çerçevede, “Motorlu Karavan”lar ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde “Özel Amaçlı Taşıt” cinsinde tanımlandığı için “Otomobil” kapsamında değerlendirilmemektedir.

Söz konusu araçların egzoz gazı emisyon ölçüm süreleri, araç muayenelerinde olduğu gibi, ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir olarak belirlenmiştir. [email protected] mail adresi üzerinden ölçüm süresi sehven iki yıla çıkarılan bazı Motorlu Karavanlar için ölçüm süreleri düzeltilerek araç sahiplerine mail yolu ile bilgi verilmektedir.